Hundägare i drabbade områden uppmanas att hålla sina hundar kopplade och under kontroll ute i naturen.

Både barn och vuxna ska inte pussa sina hundar eftersom dvärgbandmask kan överföras från hund till människa utan att hunden för den skull är sjuk. Parasiten är inte farlig för djur men kan vara livshotande för människor. Parasiten utvecklas till en svulst på människans lever och kan spridas till andra organ. Infektionen som uppstår är svår att upptäcka, det kan dröja upp till 15 år innan den upptäcks. En person blivit sjuk måste ha ständig behandling och i vissa fall kan en levertransplantation vara enda utvägen.

När du klappat hunden bör du tvätta händerna innan du tar i ansiktet eller i något ätbart.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rekommenderar hundägare att ge sina hundar en avmaskningskur om man bor inom de områden som drabbats och hunden brukar vistas i skogen. En smittad hund som avmaskas blir smittfri inom 3 dygn.

Jakthundar som medverkat i höstens jakt bör lämna avföringsprover om man planerar att avmaska dem. Detta som ett led i karläggningen av parasitens utbredning.

Berörda områden är Vänersborgs-, Uddevallanejdens-, Munkedals- och Färjelanda jaktvårdskretsar.

Norge har infört krav på att hundar och katter ska vara avmaskade innan de får åka in i landet. Det krävs inget intyg från vererinär utan det räcker med att hundägaren själv intygar att avmaskning har skett inom 48 timmar före inresan.

Avmaskningsmedel är receptfritt i Sverige men inte i Norge.

Hundar och katter riskerar att få i sig dvärgmask om de äter små gnagare medan vi människor kan få det genom att äta bär direkt från skogen innan de har sköljts. Parasiten kan också fastna i hundens päls och följa med hem från skogen.

Originally posted 2011-02-16 09:38:04.