Det finns två typer av försäkringar:

 1. Livförsäkring. Ger dig ersättning om din hund insjuknar, skadas, dör eller måste avlivas.
 2. Veterinärförsäkring. Kanske den viktigaste försäkringen, den ger dig ersättning för kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av skada eller sjukdom.

OBS! Vid sjukdom gäller oftast en karenstid på 20 – 30 dagar innan ersättning betalas ut.

Trots försäkring är det många saker som kan ge höga kostnader. Normalt ersätts inte

 • resor till och från veterinär
 • veterinärens reskostnader
 • förebyggande vård
 • tandvård
 • dolda fel, t.ex. en sjukdom eller en defekt som fanns innan du köpte hunden, m.m.

Dessutom kan det gälla begränsningar för vissa raser. För dolda fel finns det tilläggsförsäkringar att köpa.

Kostnader

På den svenska marknaden finns idag fem försäkringsbolag:

 • Agria Djurförsäkring
 • Dina försäkringar
 • Folksam
 • If
 • Sveland

Årspremien kan variera mellan 1100 – 2500 kr och till det kan det i vissa fall tillkomma en rörlig självrisk. En förhöjd självrisk kan ge en lägre årspremie.  Vissa försäkringsbolag har en fast självrisk medan andra har en rörlig del på 15-25% av veterinärkostnader som överstiger den fasta självrisken. Försäkringsbeloppen kan vanligtvis vara mellan 25-50000 kr.

Innan du tecknar en försäkring bör du tänka igenom:

 • Skall hunden användas som sällskapshund?
 • Skall den användas för avel?
 • Skall den användas för jakt?
 • Hur högt skall försäkringsbeloppet vara?
 • Jämför premier och självrisk
 • Vad ingår i de olika försäkringsbolagens alternativ?
 • Vad ingår i din hemförsäkring och deras tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar finns det numera ett antal att välja bland.

Originally posted 2010-11-07 18:24:19.