Hundägare måste vara mycket försiktiga när det finns giftalger i vattnet.

Under de senaste åren har ett 20-tal hundar blivit svårt sjuka och några har t.o.m. dött efter att ha badat i algblommande vatten. Det behövs bara små mängder algblommande vatten för att hunden skall bli sjuk.

Symptomen kommer mycket snabbt, ofta inom en halv timme. Ett tecken på att hunden har blivit sjuk är att den börjar darra, blir orolig och kräks. Då gäller det att snabbt ta kontakt med en veterinär. Ju längre tiden går blir hunden allt sjukare med kramper och balansrubbning, den börjar vingla och får svårt att gå och till slut kan den falla i koma.

Originally posted 2010-10-15 09:25:35.