Försäkring Djur är saker, inte levande varelser som människor, åtminstone försäkringstekniskt. Därför hamnar djurförsäkringar mellan stolarna när det gäller möjligheten att gå vidare vid en tvist med försäkringsbolaget.

Har du hund eller katt eller något annat kärt husdjur kan du drabbas av en kalldusch om du måste utnyttja djurförsäkringen.

Din fyrbenta vän betraktas nämligen inte som en varelse i försäkringstekniskt hänseende. Den riktigt dåliga effekten av det är att det inte går att överklaga ett beslut hos försäkringsbolaget, vilket du ju kan göra om det gäller din personförsäkring.

Det är Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, som just nu bloggar om att försäkringsrätten för djur är svagare än för människor.

”Ett beslut som gäller en personförsäkring kan överklagas till personförsäkringsnämnden, vilket ger en möjlighet att få en ”second opinion” på försäkringsbolagets beslut”, skriver han.

Det går inte heller att få Allmänna reklamationsnämnden att pröva till exempel de medicinska bedömningar som försäkringsbolaget gjort.

Gustav Jonsson anser att det finns behov av en särskild nämnd för dessa frågor.

Det enda alternativ en matte eller en husse har är att gå till domstol, vilket få konsumenter väljer att göra.

En annan skillnad mellan person- och sakförsäkringar är att du som missnöjd konsument omedelbart kan säga upp din personförsäkring. Det går inte med sakförsäkringarna som har ett års bindningstid.

Originally posted 2015-06-01 11:05:02.