Tänker du ta med hunden utanför Sverige?
Då finns det en hel del att tänka på, och dem måste göras i mycket god tid! Tänk på att varje land kan ha sina egna regler. Jordbruksverket tipsar om var du kollar gällande regler för de olika länderna. För resa mellan Sverige och Norge finns inga regler.

Pass för hunden

Hos veterinären kan du få ett husdjurspass utfärdat för din hund. I passet skall gjorda vaccinationer finnas angivna. Om du vill kan du även sätta in ett foto av hunden.

Vaccination

Det som är mest tidskrävande är vaccination av hunden. Du bör grundvaccinera hunden mot infektionssjukdomar, även om det inte krävs enligt lag.

Alla hundar som reser över landsgränsen måste vara vaccinerade mot rabies. Hunden måste vara minst 3 månader gammal. Det innebär att man måste ge hunden två sprutor vaccin med 3-4 veckors mellanrum. Sen måste man vänta i minst 120 dagar innan man kan ta en blodprov på hunden för att konstatera om vaccinationen har tagit som den skall, rätt antal antikroppar måste finnas i blodet. Det kan ta ett par veckor att få svaret på blodprovet. Total tid från första spruta till godkänd vaccinering blir alltså 5-6 månader.

Avmaskning

Innan det är dags att återvända till Sverige måste hunden avmaskas. Inom tio dagar före hemresan måste den avmaskas mot dvärgbandmask. Reser du ofta mellan Sverige och Danmark kan du, hos veterinär, skaffa ett fyraveckorsintyg för din hund istället för att avmaska vid varje tillfälle.

ID-märkning

Från 2011-07-03 bör alla hundar vara märkta med ett godkänt mikrochip, ett s.k. ISO-chip, för att få passera landsgränsen. Ett chip placeras normalt mellan skulderbladen.

Lämna hunden hemma

Skall du bara vara borta en kortare tid bör du ställa dig frågan om det inte är bättre att lämna hunden hemma. Speciellt om det gäller en flygresa eftersom det kan upplevas som stressande för hunden. Har du ingen familjemedlem eller bekant som kan ställa upp som hundvakt medan du är borta så finns det hundpensionat.

Kostnad

Räkna med att pass, vaccination och blodprov kan kosta c:a 2-2.500 kr

Prisexempel:

Rabiesvaccinering – 300-320 kr
ID-märkning – 250-280 kr
Rabiesblodprov – 1.000-1.100 kr
Grundarvode 5-600 kr

Originally posted 2011-01-23 13:28:35.