USA’s hundar dras med övervikt. 55 procent av alla undersökta hundar drogs med övervikt. Andelen har ökat och nu varnar man för att de har ökad risk för sjukdomar som ledinflammation, diabetes, högt blodtryck och njurbesvär.

Originally posted 2011-02-26 14:20:50.

%d