Kennelhosta kan orsakas av både virus och bakterie och är mest förekommande i södra Sverige.

Hunden blir trött och febrig med en hosta som liknar kikhosta. Hostan kan vara så illa att hunden väcker sig själv eller hostar till den kräks. En sjuk hund kan hosta upp vitt slem.

Hostan är speciellt farlig för sjuka och äldre hundar då den är en stor påfrestning för hunden, kontakta veterinär om du är orolig.

Har hostan förorsakats av en bakterie kan antibiotika sättas in.

Smitta sprids genom direktkontakt med andra hundar varför man inte ska låta en sjuk hund träffa andra hundar. Smittan överförs via gemensamma mat- eller vattenskålar, vid hosta eller nysning och föremål som hunden tar i munnen. Även sen hunden slutat hosta kan den vara smittspridare och bör hållas avskilt i två veckor efter tillfrisknandet.

Det går att vaccinera hunden mot kennelhosta, detta måste dock upprepas årligen. En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få hostan igen.

Originally posted 2015-01-12 12:29:05.